Sepet
Sepet

Yasal Uyarı

© 2020 Kozmidelic. Tüm hakları saklıdır. Kozmidelic bu internet sitesinin parçası olarak sunulan bütün materyal ve içerikteki telif hakkının ve diğer bütün fikri mülkiyet haklarının sahibidir. Bunların izin verilenler dışında, yetkisiz kullanımı kesinlikle yasaktır.

Müşteri internet sitesini kullanmadan önce Koşulları, Çerez Politikamızı ve Gizlilik Politikamızı (hepsi birlikte “Veri Gizliliği Politikası” olarak anılacaklardır) okumalıdır. Bu internet sitesini kullandığınızda veya internet sitesi üzerinden sipariş verdiğinizde siz değerli Müşterimiz, işbu Koşullara ve Veri Gizliliği Politikasına tabi olma konusunda açık rıza gösterdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Müşteri, tüm Koşulları ve Veri Gizliliği Politikasını kabul etmediği takdirde, internet sitesini kullanmamalıdır. İşbu Koşullar ve Veri Gizliliği Politikası değiştirilebilir. Bunları düzenli olarak okumak Müşteri’nin sorumluluğudur ve Müşteri internet sitesini kullandığında veya Sözleşmeyi oluşturduğunda (aşağıda açıklandığı şekilde) yürürlükte olan Koşullar ve Veri Gizliliği Politikası Müşteri için geçerli olacaktır.

BİLGİLERİMİZ

İşbu internet sitesi yoluyla yapılan mal satışları, adres bilgisi Taşköprü Merkez Mah. Fevzi Çakmak Cad. 82 4 Taşköprü Köyü, Ciftlikköy YALOVA adresinde yerleşik, 0150478185 vergi kimlik numarasıyla YALOVA Vergi Dairesi’nde kayıtlı bir Türk şirketi olan Gülşen Akbaş unvanlı şahıs şirketi tarafından Kozmidelic marka ismiyle gerçekleştirilir ve Gülşen Akbaş Kozmidelic unvanı ile Yalova il Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde Ticari İşletme kaydı vardır;

Kozmik markası Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 02.01.2019 tarihinde 2020 97653 numarası ile Mal ve Hizmet Bilgileri kapsamında tescil edilmiştir.

İNTERNET SİTESİNDEKİ BİLGİLERİNİZ VE ZİYARETLERİNİZ

Müşterinin istediği ürünü satın alabilmesi için kişisel bilgilerini paylaşması gerekmektedir. Kozmik ile paylaştığınız bilgiler veya kişisel veriler Veri Gizliliği Politikası uyarınca işlenir. Müşteri internet sitesini kullandığında Kozmik ile paylaştığı tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu teyit ederek işbu bilgilerin ve kişisel verilerin işlenmesini kabul etmiş sayılır.

Müşteri’nin ilgisini açık şekilde Kozmidelic’e beyan etmesi halinde, Kozmidelic en yeni koleksiyonlar, kataloglar, kampanyalar ve özel teklifler hakkında posta, e-posta ve/veya SMS yoluyla Müşteri’yi bilgilendirebilir.

İNTERNET SİTESİNİN KULLANIMI

İnternet sitesini kullanarak ve/veya internet sitesi yoluyla herhangi bir sipariş vererek;

Müşteri;

İnternet sitesini yalnızca meşru talepler veya siparişler için kullanmayı,Gerçekçi olmayan, asılsız veya sahte siparişler vermemeyi; Kozmik’in böyle bir siparişin yapıldığına dair makul bir kanaati olduğunda siparişi iptal etme ve konuya ilişkin ilgili yetkilileri bilgilendirme hakkına sahip olduğunu,Kozmidelic’e doğru ve güncel e-posta, posta ve/veya diğer iletişim bilgilerini sunmayı ve gerekli olması durumunda Kozmik’in bu bilgileri Müşteri ile iletişim kurmak için kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur (bakınız Veri Gizliliği Politikası). Müşteri’nin, siparişi tamamlamak için ihtiyaç duyulan bilgilerin tümünü Kozmidelic’e vermediği hallerde, Kozmik siparişi tamamlamayabilir. Müşteri internet sitesi yoluyla sipariş verdiğinde, en az 18 yaşını tamamlamış olduğunu ve yasal olarak temyiz kudretini haiz sözleşme kurmaya muktedir olduğunu onaylamaktadır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN KURALLAR

Müşteri, internet sitesinin parçası olarak sunulan bütün materyal ve içerikteki telif hakkının, ticari markaların ve diğer bütün fikri mülkiyet haklarının daima Kozmik’e veya yetkili aracılarına ait olduğunu kabul eder. Müşteri’nin, sunulan içeriği yalnızca açık şekilde Kozmik’in veya yetkili aracılarının yetkilendirdiği şekilde kullanmasına izin verir. Bu Müşteri’yi herhangi bir siparişin veya Sözleşme bilgilerinin bir kopyasını almak için gerekli olduğu ölçüde internet sitesini kullanmaktan alıkoymaz.

VİRÜSLER, SANAL KORSANLIK VE DİĞER SİBER SUÇLAR

Müşteri, virüs, trojan, solucan, mantık bombaları veya kötü amaçlı ya da teknolojik açıdan zararlı olan diğer materyalleri bilerek yükleyerek bu internet sitesini kötüye kullanımından kaçınmayı taahhüt etmektedir. Müşteri, bu internet sitesine, bu internet sitesini barındıran sunucuya veya internet sitesiyle ilgili herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veri tabanına yetkisiz erişim ile girmeye çalışmayacaktır, sistemi engellemeyecek, bozmayacak, verileri yok etmeyecek veya değiştirmeyecektir. Müşteri, hizmet reddi saldırısı veya dağıtılmış hizmet reddi saldırısı yoluyla internet sitesine saldırmayacağını taahhüt eder. İşbu hükmün ihlali halinde, Müşteri geçerli mevzuatlara göre cezai işleme tabi bir suç işlemiş olabilir. Kozmidelic, bu tür herhangi bir ihlali ilgili adli ve idari mercilere bildirir ve sanal korsanın kimliğini açığa çıkarmak için ilgili kurum ile işbirliği yapar. Benzer şekilde, böyle bir ihlal durumunda, Müşteri’nin bu internet sitesini kullanma hakkı hemen sona erer.

Kozmidelic, Müşteri’nin bilgisayarına, ekipmanına, internet sitesini kullanımından kaynaklanan verilere veya malzemelere teknolojik olarak zarar veren herhangi bir hizmet reddi saldırısı, virüs veya diğer yazılım ve malzemelerden kaynaklanan ya da bu internet sitesinin yönlendirdiği bu tür içeriklerin indirilmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz.

YETKİLİ MAHKEME

Kozmidelic zaman zaman bu Koşulları güncelleme veya üzerlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. İnternet sitesinin kullanımı ve bu internet sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair Sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İnternet sitesinin kullanımından veya böyle bir Sözleşmeden doğan veya onunla alakalı herhangi bir anlaşmazlık, Türkiye mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir. Kozmidelic ile Müşteri arasındaki sözleşmeye ilişkin bir anlaşmazlık doğarsa, Müşteri yetkili Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine gerekli başvuruları yapabilir. İşbu maddedeki hiçbir şey Müşteri’nin bu husustaki yasal haklarını etkilemez.